Marine Insurance

what is Marine Insurance ?

Marine Insurance behri cargo transit policia androon malik safar ke khadshaat neez bain al aqwami safri khatraat dono ko tahaffuz dainay ke liye jari ki jati hain jis mein behri ya ba zarea daak bheja jane wala samaan bhi shaamil ho sakta hai .

Marine Insurance yeh policy daraamad aur braamdi samaan, ba zarea fazai, behri aur buri rastay ke zariye safar ke douran cargo ki ghumshudgi ya nuqsaan ko cover dainay ke sath tayyar shuda samaan ko Insurance shuda factory se Pakistan bhar mein kahin bhi un ki tarseel ko bhi baimay ka tahaffuz faraham karti hai .

Marine Insurance yeh qisam tansport se mutaliq kaarobar maslan ship agents, freight farordz, terminal operators, Stevedores, Courier services waghera ko faraham ki jati hai .

is ke liye hamara mukhtas kardah khusoosi amlah infiradi mahaarat ka haamil hota hai jo kay nah sirf barray hadsaat se nimatnay ke liye mustaed aur bakfayt team rakhta hai balkay chhootey chhootey masail par bhi tawajah deta hai .

yeh khusoosi amlah policy ke baray mein kisi bhi noiyat ke tanazeaat ke mozoon hal ke liye ba-hasiat saalis aur musheer bhi khidmaat injaam day sakta hai

Leave a Reply

Your email address will not be published.